Nya regler för taxiprislistor

Från och med 1 juni 2013 gäller nya föreskrifter för taxiprislistor. I de nya föreskrifterna står bland annat att prislistan alltid måste vara synlig och att den måste vara varaktigt utförd och fastsatt. Det finns även nya bestämmelser kring prislistornas utformning och krav på att alla eventuella tilläggsavgifter ska redovisas.

Via webbtjänsten Taxiprislista.se hjälper Pointguard taxibolag att utforma taxiprislistor så att de följer gällande regelverk. Kunden fyller snabbt och enkelt i de uppgifter som behövs på taxiprislista.se, sen tar Pointguards erfarna originalare över och optimerar prislistornas layout. Efter kundens godkännande trycks sedan prislistorna i Pointguards tryckeri och skickas direkt till kunden med post. I och med att Pointguard har skurit bort alla mellanled kan vi erbjuda prislistor av högsta kvalitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Det är orsaken till att nästan 300 små och stora taxibolag har valt Taxiprislista.se som leverantör av sina taxiprislistor.

Beställ din taxiprislista på taxiprislista se

 
// - latest-news