Pointguard genomför pilotstudie med iFleetsense mobil sensorplattform

iFleetsense är en nyutvecklad mobil sensorplattform som monteras på taxibilar och andra fordon och som kan mäta luftföroreningar och en rad andra parametrar. Pointguard har fått finansiering från Naturvårdsverkets utlysning "Innovationer för hållbara städer - stöd för spetstekniker och nya systemlösningar" för att tillsammans med Upwis genomföra en pilotstudie med iFleetsense. Under våren 2019 kommer Pointguard och Upwis i samarbete med Växjö kommun och Växjö taxi testa ett antal iFleetsense-system under ett 6 månader långt fälttest. Målet med projektet är att demonstrera möjligheterna med mobila sensorplattformar och tydliggöra nyttan som dessa kan ha för kommuner och privata bolag.

pointguard ifleetsense 630px

 

 
// - latest-news