Vision

Om du läser Pointguards affärsidé så kan du läsa följande: "Pointguard ska erbjuda ett produktsortiment som fokuserar på kvalitetflexibilitet och innovation och vi ska kunna erbjuda ett brett utbud av takskyltar och tillbehör som kan attrahera olika typer av kunder."

För Pointguard innebär kvalitet att vi kontinuerligt anstränger oss för att våra kunder ska vara så nöjda och tillfredsställda som möjligt. Vi tror på att detta uppnås genom att ha en liten organisation med korta beslutsvägar i kombination med ett starkt personligt engagemang hos personalen och ett starkt kundfokus.  

Innovation har alltid varit en nyckel till Pointguards framgångar och för oss handlar det om villighet till att förändra, förnya och konstant utmana oss själva och våra produkter mot nya tekniska plattformar, modern design och andra lösningar som ger våra produkter mervärde. Med ett starkt kundfokus ser vi till att lyssna på kundernas behov och erbjuder därför också produkter och tjänster med en högre innovationsgrad och mer kundnöjdhet än våra konkurrenter.

Flexibilitet symboliserar Pointguards möjlighet att anpassa företaget och våra produkter till de förutsättningar och villkor som gäller för både oss och våra kunder. Mer specifikt handlar detta om vår förmåga att leverera och introducera flexibla lösningar och fästningsmöjligheter vid installation och användning av våra produkter.

 
// -