Ansök om tillstånd

Ansökan - Tillstånd 
Efter införandet av GDPR och den nya kameralagen 2018 är det inte helt klartgjort vad som gäller för tillståndsplikt när det gäller taxikameror. Klart är att det nu är Datainspektionen som är ansvarig myndighet istället för tidigare Länsstyrelserna. Pointguard har en pågående dialog med Datainspektionen om hur lagen ska tolkas och vad som gäller. Läs mer om detta här.

 
 

// -