Exklusiva rättigheter

En nyckelfaktor för framgång är att bygga ett starkt och välkänt varumärke som kunder lätt kan känna igen och känna förtroende för. För att säkerställa att andra aktörer inte kan åka snålskjuts på ert företags strategiska varumärkesarbete erbjuder Pointguard möjligheten att erhålla exklusiva rättigheter för vissa modeller av takskyltar. Kontakta oss för mer information om ert taxibolag är intresserat av att erhålla exklusiva rättigheter för någon av dessa modeller.

 
// -